„Creșterea competitivității firmei Mitpan Rubber SRL-D și consolidarea poziției pe piață”

Titlul proiectului: „Creșterea competitivității firmei Mitpan Rubber SRL-D și consolidarea poziției pe piață”
Numele beneficiarului: SC MITPAN RUBBER SRL-D
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Numele Autorității de Management: “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene”
Numele Organismului Intermediar: “Agenția pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia”
Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului anteprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a
ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Valoarea totală a proiectului: 855.611,83 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 519.685,60 lei
Valoarea contribuției FEDR:441.732,76 lei
Valoarea contribuției din bugetul național: 77.952,84 lei
Data începerii proiectului: 01.07.2019
Data finalizării proiectului: 31.10.2021
Codul MySMIS: 133047
SC MITPAN RUBBER SRL anunță începerea activităților proiectului cu titlul “Creșterea competitivității firmei Mitpan
Rubber SRL-D și consolidarea poziției pe piață”, proiect ce va fi derulat în municipiul Caracal, județ Olt.
Obiectivul general al proiectului constă in imbunatatirea competitivitatii si consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderii
MITPAN RUBBER SRL-D, prin intermediul dotarii spatiului de productie cu echipamente noi si performante.

Date de contact:
SC MITPAN RUBBER SRL
Adresa: Municipiul Caracal, România, Str. Vasile Alecsandri, nr.83,
judetul Olt,
Telefon: 0757290290
E-mail: office@pavajcauciuc.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Pavaje Cauciuc